Outsource and crowdsourcing

English version

crowdsourcing
Coraz częściej projektach nad, którymi pracujemy stosujemy crowdsourcing jako uzupełnienie naszego stałego zespołu programistów.
Crowdsourcing jest praktyką pozyskiwania potrzebnych usług, idei lub treści poprzez zabieganie o współpracownik wśród dużej grupy ludzi, w szczególności wśród społeczności internetowej (jako konsultanci, freelancerzy, pracownicy czasowi / w niepełnym wymiarze czasu pracy, niezależni programiści / specjaliści), a nie z tradycyjnych żródeł pozyskiwania pracowników.

Praktyka ta ma wiele zalet i jest silnie promowana wokół ośrodków akademickich takich jak zaprzyjaźnione DTU czy też Politechnika Gdańska (Gdańsk University of Technology)

outsourcing
Opcjonalnie wspieramy również naszych klientów poprzez ofertę outsourcingu.
Wiąże się to z kontraktowaniem przez klienta zewnętrznych podwykonawców i firm trzecich w celu realizacji całego lub części projektu.
Często zespoły te znajdują poza granicami. Może to być na przykład nasz powstający oddział w Gdyni w Polsce lub zaprzyjaźnione firmy deweloperskie na Ukrainie.
mobiLAB może współpracować z klientem jako outsourcing firma, wynajmować czasowo własnych pracowników jako konsultantów lub freelancerów.

Czasami oferujemy też udzielenie część naszej firmy w celu zbudowanie nowego oddziału firmy klienta (np nowego działu programowania).
Jeżeli powstający oddział mieści się poza granicami możemy mówić o usługach offshoring.