Production management

Management of  software production is an art and a science.
The difficulty and specificity here is the presence of many various management methodologies.
Among used by us are:

 • Prototyping
 • Incremental
 • Rapid development (RAD)
 • Agile SCRUM

There occures also a large amount of software support.
mobiLAB in everyday use:

 • Jira
 • Assembla
 • sometimes Trac + Agilo

For the above imposes  many other aspects, such as providing high-quality production (QA) or release management.
This all is a big responsibility.

We realize that a large part of our clients have experience in IT, the internal IT department has relevant experience. However quite often these teams are already occupied with other tasks. Usually ist is impossible to quickly top up the inside knowledge regarding software development (especially for mobile devices and embedded applications where the market is highly fragmented).

We strongly believe that after 15 years of personal experience in IT, we can responsibly offer our customers production management service related to software for mobile devices and embedded systems.
A unique service that combines management engineering together with experience and technology knowledge.

Described here service is dedicated to companies that are planning to organize mobile software production within own structures, hiring programmers as their employees, use their own infrastructure to protect ideas / production / code / documentation / prototypes plans.

Production management service is fairly comprehensive in its range.
We are describing it here only in bullets.
Please do not hesitate to contact us for more information.

zarządzanie produkcją
 • zarządzanie zespołami programistów
 • komunikowanie wymagań i zakresu prac, monitorowanie postępu
 • zapewnienie wsparcia technicznego dla zespołów i programistycznych i jednostek biznesowych
 • tworzenie architektury kodu i stosowanych bibliotek
 • zdalne lub czasowe zarządzanie produkcją
 • kierownictwo operacyjne (codziennie) nad zasobami typu outsourcing lub crowdsourcing
  współpraca i zespoły
  • budowanie zespołów i wsparcie rekrutacji (konsolidacja zespołów produkcyjnych)
  • współpraca z zarządcami produktów (SCRUM PO), udziałowcami, dyrektorami kreatywnymi i technicznymi w celu przełożenia wymagań biznesowych na technologiczne cele produkcji
  • współpraca z architektem rozwiązania oraz wsparciem QA
  • współpraca z projektantem UX / dyrektorem kreatywnym w celu zaprojektowania zestawu testów funkcjonalnych
   specyfikacje technologiczne i dokumentacje
   • tworzenie i priorytetyzowanie elementów specyfikacji i wymagań technicznych projektu w celu spełnienia potrzeb zarówno wewnętrznych jak użytkownika końcowego
   • opracowanie specyfikacji funkcjonalnych oraz wyglądu UI, diagramy UML 2.0 - jeżeli wymagane
    metodologie i zarządzanie przepływem pracy
    • konfiguracja przepływu pracy - osoby i role, zasoby ludzkie, role SCRUM, procedury QA
    • wykorzystanie metod zarządzania (głównie SCRUM) i narzędzi (serwerów SCRUM, Trac + Agilo Team System, Microsoft, Microsoft Foundation Test Center, Jira, Assembla) w celu zapewnienia jakości i celów produkcyjnych
    • planowanie gier typu SCRUM poker i gry Business Value
    • przewodzenie, lub inne wsparcie codziennych porannych spotkań produkcyjnych, spotkań które np rozpoczynają SCRUM sprint
     zapewnienie wysokiej jakości
     • przewodzenie w celu zapewnienia jakości w wielofunkcyjnych projektach, w celu ustalania ram czasowych, plany i strategii QA
     • opracowywanie, wdrażanie, komunikowanie i utrzymywanie planów jakościowych jako przyczynek do Polityki i Systemu Jakości firmy naszego klienta
     • monitorowanie metod produkcyjnych, bezpieczeństwa produktów, jakości produktów i zarządzanie ryzykiem
     • dostosowanie do najlepszych praktyk, standardów i procedur zapewniających wysoką jakość produktu finalnego:
      • testy jednostkowe
      • serwery kompilacyjne i ciągłej integracji kodu
      • zarządzanie repozytoriami kodu
     • definiowanie testu akceptacji (funkcjonalne, wydajnościowe, UX itd)
      zarządzanie wersjami produktu programistycznego
      • zarządzanie wersjami oprogramowania
      • komunikowanie wymagań i dostarczanego zakresu funkcji oraz zarządzanie terminowością, wydolnością i jakością kolejnych wersji oprogramowania
      • zarządzanie i wykonywanie testów. Konfiguracja środowisk wykorzystywanych do przeprowadzania testów końcowych wersji produktu