Backends & integration

[English version]
server-side
Nasze doświadczenie w językach programowania Java oraz php oraz znajomość platform programistycznych, serwerów aplikacyjnych (Zend Framework, JBoss Application Server (aka WildFly)) pozwala nam nie tylko być programistami samych aplikacji ale wspierać klienta w początkowym okresie również w pracach programistycznych związanych ze stroną serwerową lub integracją z back-endem.

Niebagatelną pomocą jest wiedza wyniesiona z branży telekomunikacyjnej i znajomoś silników baz danych, szczególnie MySQL, PostgreSQL i Firebird.

enterprise
W tym roku część naszych zasobów poświecona będzie na integrację naszego konceptu "Serviceman - mobile solution" z
OpenERP, Dolibarr EPR / CRM
Rozważamy też możliwość użycia SAP Mobile Platform jako fundament projektów klasy enterprise.

Zapraszamy do kontaktu w celu pełniejszego poznania naszego doświadczenia server-side.