Inwestorzy i fundusze

W przeszłości wiele razy prowadziliśmy indywidualne rozmowy z prywatnymi inwestorami, którzy pragną zrealizować swoje idee biznesowe. Wsperaliśmy ich naszymi ekspertyzami technologicznymi i analizami rynku.

Cieszymy się też wzrastającą współpracą z firmami konsultingowymi lub pośrednikami którzy są bliżej organizacji inwestujących. Firmom takim oferujemy nasze usługi budowania ekspertyz, uczstniczenia w przyotowywaniu dokumentacji projektu a później prototypowania prodktu i zarządzania produkcją

Wszystkich zajujących się doradztwem i poszukiwaniem partnerów biznesowych dla swoich kientów zapraszamy do kontaktów bezpośrednich i spotkań podczas których będziemy mogli płniej przedstawić naszą ofertę. 

Nasza struktura organizacyjna oparta jest o dwie firmy, polską i duńską, które posiadają sieć własnych ołączeń biznesowych w obu krajach.
Ułatwia to wsparcie naszych klientów w poszukiwaniu dedykowanych podwykonawców czy też właściwych partnerów do wspólnych projektów europejskich.

Jesteśmy bardzo zainteresowani uczestnictwem w klastrach technologicznych i pozycjonowaniem się jako ich aktywny gracz.
Jeżeli widzisz nas ako wartościowych członków zaprzyjaźnionego klubu biznesowego czy też klastra technologiczngo będziemy wdzięczni za Twoje kilka słów.

Mamy też własny rozrastający się katalog pomysłów badawczych i biznesowych z którymi będziemy starać się o granty i startować w konkursach technologicznych.
Będziemy też promować je wśród inwestorów i funduszy inwestycyjnych na dedykowanych spotkaniach. Jesteśmy gotowi do powoływania dedykowanych teamów technologiczno-biznesowych do realizacji projektu i budowania przyszłego start-up'u.
Wszystkich zaineresowanych wcześniejszymi i indywidualymi spotkawaniami zapraszamy do kontaktu.