Inżynieria i aplikacje wbudowane

Silnie wierzymy, że nasze tegoroczne hasło 'beyond smartphones' i rozwijanie własnych akcesoriów fizycznych zbliża nas do świata przemysłowych projeków inżynierskich.
Nasze zaangażowanie w łaczenie technologi mobilnych, oprogramowania wbudowanegi o rozwiązań 'in motion' będzie stale wzrastać.
Kierujemy specjalna oferta dla pierwysz partnerów na tym polu, zwłaszcza z klastrów i parków naukowo-technologicznych.