Lab plus Innowacje

Lab plus Innowacje jest miejscem gdzie chcemy promować w niesformalizowany sposób nasze idee, pokazywać nasze prototypy i wreszcie koncepty, dyskutować z odbiorcami i zbierać ich pierwsze opinie. Tematy nad którymi będziemy pracować w najbliższym czasie z pewnością dotyczyć będą: rzeczywistości rozszerzonej, gamifikacji procesów edukacyjnych, platformy AVR takie jak Arduino i mikroroboty, symulator samochodu elektrycznego z użyciem złącza typu OBD, Internet of Things i inne powiązane technologie 'in motion'.

Wciąż rozwijamy dobrą współpracę, ze studentami DTU oraz PG w ramach stażów i praktyk studenckich.
Liczymy na dalszą owocną współracę nad innowacyjnymi produktami.