badania i rozwój

Rok ten jest dla mobiLAB jest ważny ponieważ rozszerzamy zakres naszych działań nie tylo geograficznie (nowy oddział w Polsce) ale również tematycznie (rozwiązania mobilne w przemyśle, Internet of things, informatyka przemysłowa). Dziś odczytujemy nasz slogan w znacznie szerszym kontekście

Ten rok jest też rokiem rozwoju pierwszych własnych produktów i rozwiązań mobilnych spredawanych bezpośrednio końcowemu odbiorcy.
Badania i testy są kluczowym elementem rozwoju własnych produktów i własnych idei.

Udział w konkursach technologicznych (np Danish Tech Challenge) i współpraca ze studentami DTU oraz PG jest jednym z ważnych czynników wspierającym rozwój nowych koncecji bizneowych.

Podstrony "Lab plus innowacje" przeznaczyć chcemy na prowadzenie burz mózgów i dialog na temat pomysłów z odwiedzającymi naszą stronę.

Powstałym w podobny sposób i rozwijanym w chwli pomysłem jest:

  • Serviceman - mobile solution

Na konsultacje z innymi inwentorami, pionierami i potencjalnymi odbiorcami czekają:

  • edukacyjny mobile symulator ciężkich maszyn przemysłowo budowlanych np koparki, ciągnika, kombajnu zbożowego etc
  • edukacyjny symylator batyskafu wraz z grą strategiczną związaną z inżynierią życia podwodą, zrównoważone rolnictwem podwodnym i architekturą podwodną w czasie gwałtownych zmian klimatycznych (topnienie lodowców, sztormy, powodzie, huragany) na powieszchni ziemi 
  • green energy producer + smart grid - dwie wersje mobilnej gry edukacyjnej , dla dzieci i dla starszych, związanej z produkcją energi w gospodarstwie domowym. Jako pewną kontynuację powyższych aplikacji mobilnych skierowaną tym razem do profesjonalistów widzimy mobile symulator gry gieldowej dotyczącej rodzącego się nowego rynku energii elektrycznej gdzie występuję wielu dostawców "zielonej" energii.

Inne idee wymagające głębszych analiz marketingowych to: 

  • electric vehicle mobile simulator oraz 
  • aplikacje mobilne w innowacyjny sposób pokazujące wydarzenia sportowe, aplikacje wykorzystujące tradycyjne 3D, efekty pseudo 3D na podstawie zdjęć z sunchronicznie pracujących kamer. Doznania odbiorcy mają być wspierane przez elementy rzeczywistości rozszerzonej AR.

Będziemy uważnie wsłuchiwać się w Wasze komentarze.