HTML5 + platformy Adobe

HTML5
Używając zaawansowanego oprogramowania firmy Adobe przygotowujemy mobilne wersje stron typu www i landing page.
Stosując popularne biblioteki JavaScript budujemy aplikacje web HTML5 działające na wszystkich platformach, urządzeniach mobilnych i stacjonarnych.
Wykorzystując HTML5 i Adobe PhoneGap budujemy hybrydowe aplikacje (z elementami natywnych komponentów UI) zgodnie z regułą Write Once, Publish Everywhere. Jest to bardzo efektywny (kosztowo i czasowo) sposób zainstnienia na rynku docelowym.

 

Adobe Flash + AIR platform
Przed erą smartphonów jednym z naszych głównych pól działania i oferowania usług była platforma Adobe Flash.
Nasze wieloletnie doświadczenia projektowe i deweloperskie na poziomie starszych programstów pozwalały realizować projekty używając:

  • Adobe CreativeCloud Adobe
  • AIR Flash platform
  • Adobe/Apache Flex
  • Adobe AIR

Sądzimy że nadal z powodzniem możemy wspierać naszych klintów jeżeli chodzi o kreację, animacje Flash i programowanie ActionScript3.