Back-end po stronie serwera

server back-ends
Możemy pochwalić się certyfikatami i wiedza dotyczącą serwerów Unix np RedHat Certificated Technician.
Duża część rozwijanej przez nas logiki biznesowej oraz tej z ktorą integrowaliśmy nasze rozwiązania mobilne oparta byla o LAMP.
Od pewnego czasu migrujemy jednak w stronę rozwiązań opartych o Java, serwery aplikacyjne (np GlassFish) oraz chmurę obliczeniową Amazon Web Services.

W naszej ofercie nie nie prezentujemy w sposób wydzielony usług programowania server-side w oderwaniu od projektów mobilnych czy też desktop.
Jednak poza prototypowaniem i programowaniem to właśnie integracja z back-end'em jest naszym trzecim sloganem bardzo istotnym dla funkcjonowanie projektów mobinych.