Podłączona elektronika

Inżynierowie elektronicy i mechatronicy

Jesteśmy w trakcie procesu powiększania naszego zespołu o nowych kolegów, elektroników i mechatroników.
W ten sposób poszerzamy naszą ofertę o nowe usługi związane z technologiami mobilnymi, wspominając tu:
* projektowanie i prototypowanie urządzeń i akcesoriów elektronicznych  ,
* programowania systemów wbudowanych stosując C/C++ oraz nesC,
* programowanie sterowników AVR wraz mikrokontrolerami  Atmel, ARM Cortex i TI,
* programowanie mikroprocesorów pracujących w oparciu o system Linux na przykład: Raspberry, BeaglBoard, PandaBoard. Ten process będziemy wzmacniać eksperymentami z TinyOS,
* rozwój konceptów automatyki i mikrorobotyki w zastosowaniach mobilnych,
* zastosowanie Autodesk Inventor i AutoCAD Electrical lub CadSoft Eagle w trakcie prototypowania cyfrowego,
* ustabilizować doświadczenia w wykorzystaniu modułów symulacji zawartych w Matlab + SimuLINK oraz LabView w obszarze technologii mobilnych.

 

Project mu-mote

- małe akcesoria mobilne jako bezprzewodowe sieci czujników w zastosowaniach SMART CITY
Pierwszym pole doświadczalnym dla nowego zespołu jest prototyp małego gadżetu elektronicznego dedykowanego urządzeniom mobilnym.
Urządzenie to zawierać będzie w sobie:
- moduł Bluetooth Low Energy
- akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik orientacji urządzenia wraz z wektorem obrotu, mierniki temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wielkości fizycznych jak np.: grawitacja, pole magnetyczne itp.
- znaczniki RFID
- elementy mechatroniki
- i inne technologie, takie jak iBeacon , NFC

Wyraźnie widzimy, że sieć tych małych urządzeń będąc węzłami (wyposażonymi w inteligentne czujnikói) stanie się doskonałym narzędziem do zbierania danych typu BIG DATA w obszarze tematycznym inteligentnych miast, inteligentnych budynków, mobilność w miastach, infrastruktury energetycznej, itp.

Węzły te docelowo mogą mierzyć wiele parametrów przyczyniając się do bardziej efektywnego zarządzania miastem lub dużą organizacją.
Dane mogą być dostarczane bezprzewodowo do odpowiednich służb, jednostek organizacyjnych, a następnie obywateli w czasie rzeczywistym.
Te przestrzennie rozmieszczone czujniki autonomicznie monitorują warunki środowiskowe i dane fizyczne, takie jak temperatura, ciśnienie, audio, itd.

Istnieje wiele obszarów zastosowań np.: szpitale, wykrywanie wycieków wody, budowa podstawowych map odczuwalnego hałasu miejskiego itp.
Przyszłość dla takich urządzeń jest bardzo obiecująca i z łatwością zliczyć można wiele biznesowych przypadków użycia dla tej technologii.