Rozwiązania mobilne

Misją mobiLAB jest dostaraczanie naszym odbiorcom innowacyjnych i ergonomicznych rozwiązań mobilnych związanych z tematyką smart work, smart living. Używając szerokiego zakresu technologii mobilnych, który oznaczamy naszym sloganem "in motion" technologies dążymy do realizacji nowatorskich produktów i projektów, które w kompleksowy sposób wspierają naszych klientów i urzytkownków.

Naszym celem jest nie tylko dostarczenie klientowi gotowej aplikacji, ale wsparcie jej o korzystne moduły z jej otoczenia, np takie jak:

 • integracja z back-end'em,
 • integracja z portalami społecznościowymi (np Facebook, Twitter etc),
 • integracja z system banerowym (np MADS, Google DoubleClick, iAd)
 • inne

etc, tak aby powstało działające i skuteczne aplikacje, a nie tylko gadżet marketingowy, który kończy żywot po kilku tysiącach pobrań.

W codziennej pracy zbieramy nowe doświadcznie proponując klientom rozwiązania oparte o, lub używające w pewnym zakresie profesjonalnych rozwiązań back-end'owych takich jak np:

 • Java (Play! + GWT)
 • Dolibarr
 • Drupal, Magento

Jesteśmy wstanie też rozwijać własne rozwiązania logiki serwerowej oparte np o JBoss, Java lub jezyki skryptowe (najczęściej php).
Dobrym przykładem może tu być projekt Mobilsiden.dk mobile (iPhone, iPad, Android) gdzie dostarczyliśmy server cache / proxy wspierający aplikacje mobile w szybszym prezentowaniu aktualnych treści użytkownikom.

Ważnym elementem kompleksowych rozwiązań są też prototypy i studia wykonalności jakie przygotowujemu dla dużych organizacji.
Przykładem niech będzie kompleksowa propozycja '3 in 1' dla firmy Atea Denmark łącząca w sobie książke wyjazdów służbowych, wydatków reprezentacyjnych i raportowania zadań przedstawicieli handlowych

Kompleksowość to nie tylko rozwiązywanie zagadnień programistycznych ale również ogólno technologicznych.
Mamy duże doświadczenie:

 • z kontynuowaniem pracy nad przejętym projektem i kodem - rozwijanym wcześniej przez innych programistów
 • w szybkiej analizie jakości zastanego kodu, ocenie przejmowanych projektów
 • w wytwarzaniu brakującej dokumentacji lub jej uzupełnianiu
 • w wypracowywaniu strategii, konceptów i szybkim prototypowaniu wraz menadżerem projektu ze strony klienta

Pozwala to naszym klientom podejmować decyzje biznesowe z większą świadomością.

wbudowane ale podłączone
W ramach naszej strategii na rok 2014 beyond smartphones poszerzamy naszą ofertę o
prototypowanie przy pomocy:

 • Embedded Android - poprawia 'time to market' dla produktów z wbudowanym oprogramowaniem
 • mbed - otwarta platforma prototypowania elektronicznego
 • LEGO® MINDSTORMS® oraz LabView™

Wszystkie powyższe są wspierane przez kod pisany w odmianach języków C++/C lub Java.
Więcej o beyond smartphones przeczytasz na mobilab.mobi/beyond_smartphones

Gwarancje
Na każdy projekt udzielamy 90-dniowej standardowej w naszej branży gwarancji.
Oferujemy również dodatkowe okresy gwarancyjne i abonamenty utrzymianowe.