mobile web

Jeżeli chodzi o web aplikacje naszą pracę opieramy na technologiach open source oraz tych dostarczanych przez firmę Adobe. Stosujemy tu szereg narzędzi z pakietu Adobe CC wspieranych przez HTML5 oraz Apache Flex. Nasze web aplikacje często są wsparciem rozwiązań mobilnych jako landing pages, proste gry / konkursy / ankiety, animacje, prezentacje, on-line instrukcje produktów. HTML5 Dzięki intensywnym stosowaniu HTML5, platform programistycznych Adobe, PhoneGap, jQuery, Sencha możemy efektywnie budować aplikacje dla wielu mniej popularnych systemów mobilnych: Windows Phone, Tizen, BlackBerry OS, Sailfish OS, Firefox OS czy też Ubuntu Phone. responsive design Wsparte przez elastyczny interface użytkownika (responsive design) produkcje nasze mogą spełniać rolę web aplikacji mobilnych. Mogą łączyczyć się bezpośrednio z CRM klienta lub z budowaną przez nas logiką serwerową (Zend Framework, php pub JBoss, java). Powyższe warto zilustrować dwoma projektami:

  • 'Rødspætte Cup' dla mobilcup.dk -- HTML5 + JavaScript, Sencha - Mobile App Development Framework
  • 'Wizytówki' dla Heyah oraz engine.pl -- Flash, ActionScript, AIR

Więcej o tych projektach przeczytasz w dziale portfolio. Produkt ten często wspiera aplikacje i rozwiązania mobile na przykład jako:

  • podstrony produktowe aplikacji,
  • podstrony kampanii marketingowych opowiadających o produkcie mobilnym,
  • podstrony konkursowe i typu "call to action",
  • podstrony zbierające opine / feedback użytkowników, próbujące bezpośrednio rozwiązać ich problemy
  • podstrony biura obsługi użytkowników
  • podstrony materiałów instruktażowych i manuali
  • i tym podobne