Idee i prototypowanie

Przy pewnych projektach programistycznych znaczenie prototypowania jest nie do przecenienia. Szczególnie uwidacznia się to w projektach rozwiązań mobilnych, oprogramowania urządzeń wbudowanych i gadżetów oraz skomplikowanych aplikacji mobilnych.

prototyp
Programistyczny prototyp jest niekompletną i bardzo wstępną wersją działającej aplikacji stworzonej tylko do sprawdzenia konceptu, pracy nad konceptem cyfrowym wraz z innymi zainteresowanymi stronami (partnerami, innymi działami firmy, np marketing, konsultantami zewnętrznymi, inwestorami, bezpośrednimi klientami etc). Prototyp zwykłe symuluje tylko pewne aspekty i może kompletnie różnić się od finalnego produktu.

wbudowane ale w ruchu, wbudowane ale podłączone
W ramach naszej nowej strategii beyond smartphones poszerzamy naszą ofertę o prototypowanie przy pomocy:

 • Embedded Android - poprawia 'time to market' dla produktów z wbudowanym oprogramowaniem
 • mbed - otwarta platforma prototypowania elektronicznego
 • LEGO® MINDSTORMS® oraz LabView™

zalety
Na podstawie naszych doświadczeń widać wyraźnie kilka zalet prototypowania:

 • Menadżerowie projektu, projektanci i programiści mogą uzyskać wartościowy feedback od użytkowników na wczesnym etapie projektu
 • Właściciele produktu, biznes deweloperzy, działy marketingowe mogą konsultować ideę aplikacji/projektu z partnerami biznesowymi przedsiębiorstwa, i przeprowadzić badania marketingowe rynku etc
 • Wykonawca i zleceniodawca mogą na wczesnym etapie porównać czy rozwijany kierunek jest zgodny ze specyfikacją techniczną zlecenia.
 • widać dokładność wstępnych założeń, kosztorysów i harmonogramów prac. Prototyp pomaga ocenić czy wybrana metodologia zarządzania produkcją (Agile, SCRUM lub inna) jest właściwa, i czy deweloperzy są zdolni dotrzymać wstępnie zakontraktowane terminy
 • Pozwala użytkownikom i zleceniodawcy ocenić propozycję studia deweloperskiego (wygląd interfejsu, odczucia, efektywność, skuteczność) raczej przez wypróbowanie jej niż ocenę opisów i schematów
 • Prototyp pozwala też znaleźć luki we wstępnych założeniach funkcjonalnych projektu i uzupełnić o je zgłoszenia od pierwszych użytkowników na wstępnym etapie projektu. To właśnie może mieć kluczowe znaczenie w urynkowieniu produktu i jego początkowej akceptacji/adaptacji przez rynek
 • pozwala również dopasować idee biznesowe do możliwości obecnej technologii, jak i być źródłem inspiracji dla przyszłych rozwiązań/wersji produktu

papier i ołówek
Jednak zanim powstanie prototyp programistyczny proponujemy naszym klientom 'papierowe' prototypowanie, i tutaj:

  • definiowanie i rozwój z klientem idei/konceptu produktu (digital concepts definition and development),
  • projektowanie i analizę architektury funkcjonalnego rozwiązania - diagramy UML 'use case', wireframes interfejsu, przepływ funkcjonalny
  • projekty i propozycje wyglądu aplikacji, mookup'y (przydatne w badaniach marketingowych i procesach 'go to market!' i 'customer development process'),
  • kompilacja mookup'ów do formy działającej na urządzeniach docelowych
   Jest to prosty prototyp z zaimplementowanym przepływem pomiędzy głównymi węzłami/ekranami aplikacji
   zbudowany w celu ponownej analizy przepływu UI wraz z grupą testową.
  • umieszczanie opisanych powyżej, działających prototypów w internecie (on-line) w formie web aplikacji (flash lub html5).
   Jest to niezwykle przydatne przy zdalnej pracy z zespołami deweloperskimi
  • prototypowanie API zarówno aplikacji jak i strony serwerowej - diagramy UML.

Wykonanie powyższych elementów często przyczynia się do skrócenia czasu wykonania projektu, poprawy obiegu informacji i wyższej jakości produktu końcowego.