Outsource + crowdsourcing

crowdsourcing
Coraz częściej projektach nad, którymi pracujemy stosujemy crowdsourcing jako uzupełnienie naszego stałego zespołu programistów.
Crowdsourcing jest praktyką pozyskiwania potrzebnych usług, idei lub treści poprzez zabieganie o współpracownik wśród dużej grupy ludzi, w szczególności wśród społeczności internetowej (jako konsultanci, freelancerzy, pracownicy czasowi / w niepełnym wymiarze czasu pracy, niezależni programiści / specjaliści), a nie z tradycyjnych żródeł pozyskiwania pracowników.

Praktyka ta ma wiele zalet i jest silnie promowana wokół ośrodków akademickich takich jak zaprzyjaźnione DTU czy też Politechnika Gdańska (Gdańsk University of Technology)

outsourcing
Opcjonalnie wspieramy również naszych klientów poprzez ofertę outsourcingu.
Wiąże się to z kontraktowaniem przez klienta zewnętrznych podwykonawców i firm trzecich w celu realizacji całego lub części projektu.
Często zespoły te znajdują poza granicami. Może to być na przykład nasz powstający oddział w Gdyni w Polsce lub zaprzyjaźnione firmy deweloperskie na Ukrainie.
mobiLAB może współpracować z klientem jako outsourcing firma, wynajmować czasowo własnych pracowników jako konsultantów lub freelancerów.

Czasami oferujemy też udzielenie część naszej firmy w celu zbudowanie nowego oddziału firmy klienta (np nowego działu programowania).
Jeżeli powstający oddział mieści się poza granicami możemy mówić o usługach offshoring.