Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją oprogramowania jest sztuką i nauką.
Trudność i specyficzność polega na obecności tutaj wielu metodologii zarządzania.
Z pośród stosowanych przez nas można wymienić:

 • Prototyping
 • Incremental
 • Rapid development (RAD)
 • Agile SCRUM

Występuje też duża ilość oprogramowania wspierającego.
mobiLAB w codziennej pracy używa:

 • Jira
 • Assembla
 • rzadziej Trac + Agilo

Na powższe nakłada się wiele innych aspektów, na przykład zapewnienie wysokiej jakości produkcji (QA - quality assurance), czy też zarządzanie wersjami produktu (release management).
To wszystko stanowi duży zakres odpowiedzialności.

Zdajemy sobie sprawę, że duża część naszych klientów posiada doświadczenie w IT, posiada własne działy IT ale często działy te są już zajęte własnymi zadaniami. Często też nie można szybko uzupełnić wewnętrznej wiedzy na temat produkcji oprogramowania (zwłaszcza dla urządzeń mobilnych i aplikacji wbudowanych gdzie rynek jest bardzo rozdrobniony.

Wierzymy, że po 15 latach doświadczeń w IT możemy odpowiedzialnie zaproponować naszym klientom usługę zarządzania produkcją oprogramowania na urządzenia mobile i aplikacji wbudowanych.
Unikalną usługę, która łączy w sobie inżynierię zarządzania z praktyką i wiedzą technologiczną.

Opisywana usługa jest dedykowana dla firm, które planują zorganizować produkcję w ramach swojej struktury, zatrudnić programistów jako swoich pracowników i używać własnej infrastruktury chroniąc się przed wynoszeniem idei / produkcji / kodu / dokumentacji / prototypów poza własną organizację.

Usługa zarządzania produkcją oprogramowania mobilnego jest dość rozbudowaną ofertą dlatego też opisujemy tutaj (w punktach) jedynie jej składowe (fragmentarycznie) a po więcej informacji zapraszamy bezpośrednio do nas.

zarządzanie produkcją
 • zarządzanie zespołami programistów
 • komunikowanie wymagań i zakresu prac, monitorowanie postępu
 • zapewnienie wsparcia technicznego dla zespołów i programistycznych i jednostek biznesowych
 • tworzenie architektury kodu i stosowanych bibliotek
 • zdalne lub czasowe zarządzanie produkcją
 • kierownictwo operacyjne (codziennie) nad zasobami typu outsourcing lub crowdsourcing
  współpraca i zespoły
  • budowanie zespołów i wsparcie rekrutacji (konsolidacja zespołów produkcyjnych)
  • współpraca z zarządcami produktów (SCRUM PO), udziałowcami, dyrektorami kreatywnymi i technicznymi w celu przełożenia wymagań biznesowych na technologiczne cele produkcji
  • współpraca z architektem rozwiązania oraz wsparciem QA
  • współpraca z projektantem UX / dyrektorem kreatywnym w celu zaprojektowania zestawu testów funkcjonalnych
   specyfikacje technologiczne i dokumentacje
   • tworzenie i priorytetyzowanie elementów specyfikacji i wymagań technicznych projektu w celu spełnienia potrzeb zarówno wewnętrznych jak użytkownika końcowego
   • opracowanie specyfikacji funkcjonalnych oraz wyglądu UI, diagramy UML 2.0 - jeżeli wymagane
    metodologie i zarządzanie przepływem pracy
    • konfiguracja przepływu pracy - osoby i role, zasoby ludzkie, role SCRUM, procedury QA
    • wykorzystanie metod zarządzania (głównie SCRUM) i narzędzi (serwerów SCRUM, Trac + Agilo Team System, Microsoft, Microsoft Foundation Test Center, Jira, Assembla) w celu zapewnienia jakości i celów produkcyjnych
    • planowanie gier typu SCRUM poker i gry Business Value
    • przewodzenie, lub inne wsparcie codziennych porannych spotkań produkcyjnych, spotkań które np rozpoczynają SCRUM sprint
     zapewnienie wysokiej jakości
     • przewodzenie w celu zapewnienia jakości w wielofunkcyjnych projektach, w celu ustalania ram czasowych, plany i strategii QA
     • opracowywanie, wdrażanie, komunikowanie i utrzymywanie planów jakościowych jako przyczynek do Polityki i Systemu Jakości firmy naszego klienta
     • monitorowanie metod produkcyjnych, bezpieczeństwa produktów, jakości produktów i zarządzanie ryzykiem
     • dostosowanie do najlepszych praktyk, standardów i procedur zapewniających wysoką jakość produktu finalnego:
      • testy jednostkowe
      • serwery kompilacyjne i ciągłej integracji kodu
      • zarządzanie repozytoriami kodu
     • definiowanie testu akceptacji (funkcjonalne, wydajnościowe, UX itd)
      zarządzanie wersjami produktu programistycznego
      • zarządzanie wersjami oprogramowania
      • komunikowanie wymagań i dostarczanego zakresu funkcji oraz zarządzanie terminowością, wydolnością i jakością kolejnych wersji oprogramowania
      • zarządzanie i wykonywanie testów. Konfiguracja środowisk wykorzystywanych do przeprowadzania testów końcowych wersji produktu